Masterclass zelfsturing bij (hoog)begaafde leerlingen

Optimale zelfsturing van (hoog) begaafde kinderen!

Op welke manier leren hoogbegaafde leerlingen bewuster om te gaan met hun leerproces? Twee avonden om te onderzoeken wat zelfsturing nu echt is en op welke manier je hoogbegaafde leerlingen hierin begeleid. Zelfsturend zijn kun je leren!

Eigenaarschap en zelfsturing staan volop in de belangstelling in leerprocessen. Eigenaarschap en motivatie worden aangesproken als hoogbegaafde leerlingen de ruimte krijgen een zelfgekozen onderwerp uit te werken.

Wat is zelfsturing

En dan de zelfsturing. Onaardig gezegd: veelal is er een beeld dat zelfsturing betekent dat iemand het zelf kan, zeker als iemand een eigen keuze heeft gemaakt.

Helaas, veel uitgewerkte thema’s belanden voor de afronding in de prullenmand of laten een eindpresentatie zien die onder het niveau van de leerling is. Zelfsturing is iets anders dan alles alleen kunnen doen.

Wat leer je

Aan de hand van ‘De Creatiespiraal’ van Marinus Knoope onderzoeken we tijdens de workshop wat de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid is. Daarin zitten een aantal stappen die, als je er voldoende aandacht aan geeft, de opbrengst beïnvloeden.

Deelname aan de workshop levert op dat je de Creatiespiraal kent en weet te vertalen naar het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Als begeleider weet wat jouw sterke en zwakke kanten in je zelfsturing zijn en hoe dat je rol als begeleider beïnvloedt. Tevens ontwikkel je repertoire om leerlingen te begeleiden bij de groei van zelfsturing.

Deelname levert een certificaat op dat aansluit bij je diploma specialist (hoog)begaafdheid en excellentie of talentbegeleider.

Docent

Maarten is ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van talent en begaafdheid. Als leerkracht, intern begeleider en directeur in het basisonderwijs en sinds 15 jaar ook in het voorgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs vanuit zijn eigen praktijk. Het boeit hem om kinderen, ouders en leerkrachten te spreken die de weg zoeken in de ontwikkeling van het vermogen dat er is! Zijn specialisme is communicatie en reflectie op basis van eigenheid en aanwezige kracht, zowel met individuen als groepen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor professionals die een speciale opleiding hebben gevolgd rondom hoogbegaafdheid.

Aantal bijeenkomsten

Twee bijeenkomsten van 3 uur.

Data en locatie

Maandagavond 6 februari en 6 maart 2023
van 18.30 - 21.30 uur
locatie Enschede.

Kosten

€ 325 per deelnemer. Inclusief materiaal en het boek 'De creatiespiraal de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid’ door Marinus Knoope.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.