Over ons

Alice Bekke & partners is een ervaren adviesbureau voor ondersteuning van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. U kunt terecht bij ons voor advies, ondersteuning, coaching, begeleiding en nascholing. We stellen ons graag aan u voor!

U bent hier: Home » Over ons

Maatgericht en van bewezen kwaliteit

Omdat we onze opdrachtgevers nauw bij het proces betrekken, is onze dienstverlening altijd op maat: we geven de nascholing vorm door deze persoonlijk af te stemmen op de leervragen van de deelnemers. In dit proces sporen we de expertise die aanwezig is binnen de school op, om die vervolgens actief in te zetten. Zo krijgt het begrip ‘op maat’ een toegevoegde waarde. We beschikken over een registratie in het CRKBO. Daarom kunnen we onze diensten BTW-vrij verzorgen en factureren.

logo-cbrk

drs. Alice Bekke

drs. Alice Bekke

Alice Bekke is orthopedagoog. Zij studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Nijmegen en Amsterdam. Tijdens haar werkzaamheden als docent pedagogiek / onderwijskunde op een lerarenopleiding voor basisonderwijs heeft ze zich onder andere beziggehouden met leerlingenzorg, gedragsproblemen, onderwijs aan het jonge kind en hoogbegaafdheid. Alice is als docent en begeleider jarenlang aan de master SEN (Fontys) verbonden geweest. Daarnaast heeft ze gewerkt als schoolbegeleider en orthopedagoog bij een schoolbegeleidingsdienst.

drs. Rikky Dekkers

Rikky Dekkers heeft een gevarieerde onderwijsloopbaan: leerkracht basisonderwijs, dramadocent, opleidingsdocent Nederlands op de KLOS en de Pabo en manager leerlingenzorg bij de schoolbegeleidindsdienst. Deze ervaring heeft ze ingezet bij de inspectie van het onderwijs. Rikky Dekkers is co-auteur van Kindertaal in beeld en Portaal, praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs.

drs. Rikky Dekkers
Ria Glaser

Ria Glaser

Ria Glaser is expert in het onderwijs aan het jonge kind. Zij heeft op dat gebied verschillende functies vervuld. Van juli 2008 tot juni 2011 werkte zij in opdracht van het ministerie van Onderwijs in Suriname aan het project ‘Actief Leren’. Dit project was gericht op het onderwijs aan kleuters. Naast deze specifieke expertise heeft Ria veel ervaring in het geven van management- en communicatietrainingen. Samen met Alice verzorgt zij cursussen over het onderwijs aan het jonge kind, communicatietrainingen en coaching van leerkrachten. Ria Glaser is auteur van het boek ‘Help! ik krijg kleuters’.

Maarten Haalboom MEd

Maarten is ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van talent en begaafdheid. Als leerkracht, intern begeleider en directeur in het basisonderwijs en sinds 15 jaar ook in het voorgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs vanuit zijn eigen praktijk. Het boeit hem om kinderen, ouders en leerkrachten te spreken die de weg zoeken in de ontwikkeling van het vermogen dat er is! Zijn specialisme is communicatie en reflectie op basis van eigenheid en aanwezige kracht, zowel met individuen als groepen.

Maarten Haalboom MEd
drs. Manon Hulsbeek

drs. Manon Hulsbeek

Manon Hulsbeek is toegepast onderwijskundige met als specialisatie hoogbegaafdheid. Zij heeft vele jaren bij de SLO en Expertis Onderwijsadviseurs gewerkt. Ze is één van de oprichters van het Landelijk Informatiepunt Hoogbegaafdheid. Ze heeft een eigen bedrijf, Manon Hulsbeek, differentiatie en begaafdheid en werkt voor individuele scholen, besturen en samenwerkingsverbanden. Tevens ontwikkelt ze lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen, zoals Slimme Taal en het plusboek van Taalactief 4. Samen met Alice geeft zij nascholing op het gebied van hoogbegaafdheid in het basisonderwijs.

drs. Riette Lueks

Riette Lueks heeft ruim 25 jaar ervaring als geregistreerd psychotherapeut en systeemtherapeut. Als systeemtherapeut is zij gespecialiseerd in het analyseren en vlot trekken van vastgelopen communicatie en interactie. Haar aanpak is concreet en oplossingsgericht. Naast haar werk als vrijgevestigd therapeut treedt zij op als adviseur en mediator bij arbeidsconflicten en complexe re-integratie processen. Riëtte en Alice geven samen  communicatietrainingen in het leren omgaan met ’lastige’ doelgroepen.

drs. Riette Lueks
Sandy van Spronsen

Sandy van Spronsen

Sandy van Spronsen is ‘Specialist in Gifted Education’ en heeft haar ECHA diploma aan de Radboud Universiteit in Nijmegen behaald. Zij leidt al jaren bovenschoolse plusgroepen in het basisonderwijs. Ook is ze voor een grote stichting werkzaam bij het Steunpunt Hoogbegaafdheid. Haar specialisme spitst zich toe op het in de praktijk brengen van onderzoekend en ontwerpend leren, programmeren, mindset & neurowetenschap. In november 2015 is ze op uitnodiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap twee weken naar Boston in de VS geweest. Dit initiatief van het ministerie is genomen in samenwerking met EP-Nuffic en het Fulbright Center. Ze heeft daar haar kennis gedeeld en veel inspiratie opgedaan.

Edmée Suasso

Edmée Suasso begon haar loopbaan als kleuterleidster. Naast haar studie MO-A en -B pedagogiek werkte zij als vakleerkracht muziek in de groepen een tot en met acht. Na afronding van de studie was zij enige jaren groepsleerkracht in een bovenbouwgroep. Ze combineerde dit werk met het docentschap pedagogiek en onderwijskunde. Uiteindelijk leidde dit tot de keus om volledig te werken aan het opleiden van leraren. Haar werkzaamheden bestrijken diverse terreinen; van het primaire onderwijsproces in de lerarenopleiding tot het scholen van schoolteams op het gebied van begeleiden en communicatie. Edmée werkte aan curriculumontwikkeling en scholing van kleuterleidsters voor onderwijs aan het jonge kind in Suriname.

Edmée Suasso

Onze referenties

Neem vrijblijvend contact op

Bel 06 53838308 of ga naar de contactpagina.