Advies voor directies, besturen en samenwerkingsverbanden

Wij bieden directies, besturen en samenwerkingsverbanden breed onderwijskundig advies. 

Actuele kennis als basis

Hoe werkt jouw organisatie beter samen met ouders? En hoe bereidt je jouw team voor op het structureel lesgeven in combinatiegroepen? Dit zijn slechts een paar vragen waarmee je ongetwijfeld te maken krijgt als je werkzaam bent in een directie, bestuur of samenwerkingsverband in het onderwijs.

Deze vraagstukken zijn vaak veel veelzijdiger en complexer dan zij op het eerste gezicht lijken. Daarom is het een goed begin om advies in te winnen van een partij die veel brede kennis bezit en inzicht heeft in het onderwijs.

Advies op maat

Wij geven advies op tal van onderwerpen zoals o.a. het werken aan een optimale onderlinge samenwerking, werken aan een pedagogisch klimaat, het ontwikkelen van een doorgaande lijn, goed onderwijs aan het jonge kind, het werken in combinatiegroepen en aandacht voor hoogbegaafdheid. Wij adviseren ook bij actuele kwesties. Samen komen we tot de meest geschikte oplossingen.

Meer informatie?

Neem contact met ons op. Wij komen graag langs om te bespreken hoe we je kunnen helpen.