Inspiratieavond Zin in Lezen! groep 1-4

Inspiratieavond: Zin in lezen! groep1-4. Een inspiratieavond voor directie, IB'ers, leerkrachten groep 3 en andere belangstellenden uit de onderbouw met als onderwerpen:

  • Hoe kun je kinderen bekend maken met geletterdheid vanuit betrokkenheid in groep 3.
  • Hoe kunnen we groep 3 beter laten aansluiten op de beginsituatie van de kinderen die uit groep 2 komen?
  • Hoe organiseer je het leren lezen zo dat het aansluit bij spelgeoriënteerd leren?
  • Hoe kun je kinderen leren lezen zonder het gebruik van een methode?

Programma

We starten met een film die alternatieven biedt voor het klassikale leren lezen en gaan met elkaar in gesprek hierover. Tevens presenteren wij een aanpak voor groep 1 tot en met groep 3/4 die in alle scholen gehanteerd kan worden, ongeacht welke methode gebruikt wordt. Een leerkracht en directeur vertellen over hun ervaringen en het volgen van dit traject. 

Op deze avond gaan we vooral in op het lees- en schrijfonderwijs in groep 3. Het belooft een mooie avond te worden.

Deze vraagstukken zijn vaak veel veelzijdiger en complexer dan zij op het eerste gezicht lijken. Daarom is het een goed begin om advies in te winnen van een partij die veel brede kennis bezit en inzicht heeft in het onderwijs.

Datum en locatie

De volgende inspiratieavonden zijn op: donderdag 7 november 2024
en woensdag 26 maart 2025

Locatie voor de inspiratieavond is: IKC de Kameleon aan de Bartokstraat 56 te Haaksbergen.

Aanmelden

Graag aangeven met wie je komt. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden Inspiratieavond