Training ontwikkelvolgsysteem Looqin

Looqin is een procesgericht volgsysteem dat je de mogelijkheid biedt om kinderen op een effectieve manier te volgen en te begeleiden in hun leer- en groeiproces. Het digitale instrument stelt je in staat om overzichtelijke groepsgegevens en individuele gegevens van kinderen in te zien. Welbevinden en betrokkenheid zijn de basis van het procesgericht werken en observeren. Het systeem is geschikt om de ontwikkeling van 0 tot 13 jaar in beeld te krijgen. 

Om zorg direct te vertalen in concrete acties biedt Looqin een ruime inspiratiebron van interventies/ handelingssuggesties op basis van 'de zeven betrokkenheidsverhogende' factoren. De samenvatting van het proces is eenvoudig. In één oogopslag krijg je al je bevindingen van je groep, maar ook van de individuele leerling in beeld. De slogan is niet voor niets: Veel met weinig!

Looqin 2U (vanaf groep 3) is het instrument voor zelfevaluatie. Kinderen geven zichzelf een score op welbevinden, veiligheidsbeleving, betrokkenheid, competentiebeleving en op hun prestaties. De informatie kan anoniem worden aangeboden aan de inspectie en voldoet zo aan de Wet Sociale Veiligheid. Naast dit alles bevat Looqin 2U de optie om de vragenlijst uit te breiden met vragen waaruit een sociomatrix en sociogram wordt samengesteld.

Wat leer je

  • hoe je zicht krijgt op welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties van de kinderen;
  • wat het gedachtegoed van procesgericht werken inhoudt; 
  • hoe je welbevinden en betrokkenheid observeert; 
  • hoe je competenties observeert en beoordeelt;
  • hoe je werkt spoor 1 en 2; 
  • hoe je betrokkenheidsverhogende interventies inzet;
  • hoe Looqin bijdraagt aan de verbetering van jouw onderwijs; 
  • hoe Looqin 2U werkt; 
  • hoe je ouders informeert over Looqin.

Werkwijze

We formeren een stuurgroep die betrokken wordt bij de implementatie. Er zijn overlegmomenten tussen stuurgroep en trainer. Daarnaast is er een drietal scholingsmomenten met het team of met een deel van het team gepland.  Het is ook mogelijk om Looqin alleen in de kleutergroepen te implementeren. De rol van de stuurgroep is dan kleiner en minder intensief. 

Doelgroep

Voor alle leerkrachten en intern begeleiders.

Aantal bijeenkomsten

Drie scholingsbijeenkomsten van 3 uur met (een deel van) het team en indien relevant 3 bijeenkomsten met de stuurgroep.

Voorlichtingsbijeenkomst

We geven met regelmaat voorlichtingsbijeenkomsten over Looqin. Laat het ons weten als je geïnteresseerd bent.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Inschrijven nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.