Positieve gedragsbeïnvloeding

Op basisscholen neemt het aantal leerlingen met ‘speciaal’ gedrag toe. Scholen zullen hierdoor leerkrachten vaardiger moeten maken in het voorkómen van en omgaan met gedragsproblemen.

De cursus ‘Aandacht voor positief gedrag’ is uitermate geschikt voor professionals die meer willen leren over signalering en omgang met gedragsproblemen. Het uitbreiden van vaardigheden en het vergroten van inzicht in het handelen van de leerkracht staan centraal, met preventie als uitgangspunt.

Wat leer je

  • hoe je negatief gedrag omzet in positief gedrag;
  • hoe je gedragsverwachtingen kunt vertalen in gedragslessen;
  • op welke manier je goed gedrag systematisch bekrachtigt;
  • hoe je op een positieve wijze groepsprocessen beïnvloedt;
  • hoe je van een groep een positieve groep maakt;
  • wat de verschillen zijn tussen externaliserend en internaliserend gedrag en hoe je daarmee omgaat;
  • hoe je sociaal leren kunt vormgeven op jouw school;
  • welke blinde vlekken je als leerkracht kunt hebben;
  • hoe je een eenduidige aanpak voor het signaleren van sociaal-emotionele en gedragsproblemen kunt vormgeven;
  • hoe je ouders kunt betrekken bij het aanleren van goed gedrag.

Werkwijze

We dragen kennis over en oefenen vaardigheden. Beeldmateriaal, middelen en materialen worden hierbij ingezet. We werken penair en in kleine groepen. Na elke bijeenkomsten formuleer je je eigen opdrachten. De opgedane ervaringen delen we de volgende bijeenkomst met elkaar.

 

Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders.

Aantal bijeenkomsten

Vier van 2,5 uur

Data

Deze cursus wordt als teamscholing aangeboden. In dit traject bestaat de mogelijkheid om elkaar te observeren tijdens het lesgeven. De observatie is gericht op de interactie tussen de  leerkracht en de puzzelleerling (en). De trainer begeleidt dit deel. Vooraf wordt afgesproken of dit observatiedeel in de cursus wordt opgenomen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Inschrijven nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.