Positieve gedragsbeïnvloeding in de klas

Achter ieder gedrag van een kind schuilt een vraag. Hoe ‘lees’ je gedrag van kinderen en hoe beïnvloed je gedrag op een positieve manier? Omgaan met leerlingen die ‘speciaal’ gedrag vertonen is een uitdaging. Een goed pedagogisch klimaat en effectief klassenmanagement zijn essentieel om gedragsproblemen in de klas te voorkomen. De interactie van de leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol. Wil je als professional je kennis vergroten en meer vaardigheden ontwikkelen om negatief gedrag te reguleren dan is deze cursus zeker iets voor jou. We gaan in op casussen uit jouw klas en geven je praktische handvatten mee. Preventieve-, maar ook curatieve maatregelen worden besproken.

Wat leer je

  • Wat verstaan we onder gedragsproblemen en gedragsstoornissen.
  • Op welke wijze kun je ‘moeilijk’ gedrag voorkomen en hoe signaleer je het tijdig.
  • Wat is een effectief klassenmanagement voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Welke ondersteuningsbehoeften hebben deze kinderen.
  • Hoe bouw je een relatie op en hoe onderhoud je die met kinderen die moeilijk gedrag vertonen.
  • Hoe ga je op een effectieve manier om met storend gedrag.
  • Wat is de kracht van een goede interactie en hoe verhoog je de betrokkenheid van kinderen.
  • Welke blinde vlekken kan de leerkracht bij zichzelf opsporen.
  • Welke oplossingsgerichte werkvormen kun je inzetten.

Werkwijze

We dragen kennis over en oefenen vaardigheden. Beeldmateriaal, middelen en materialen worden hierbij ingezet. We werken plenair en in kleine groepen. Na elke bijeenkomsten formuleer je je eigen opdrachten. De opgedane ervaringen delen we de volgende bijeenkomst met elkaar.

 

Doelgroep

Leerkrachten en Intern Begeleiders die meer (ortho)pedagogische vaardigheden willen ontwikkelen.

Aantal bijeenkomsten

Vier van 2,5 uur

Data

Bij voldoende inschrijvingen starten we een groep.

Kosten

Kosten: € 695,00 (open inschrijving)

Deze cursus kan incompany (op maat) gegeven worden en door Academies in het aanbod worden opgenomen. Afhankelijk van de vraag worden de tarieven in overleg berekend.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.