Werken vanuit thema's in groep 1 en 2

Tijdens spel zijn kinderen optimaal betrokken en worden ze uitgedaagd om meer te doen en te denken dan ze kunnen. Spel is immers de taal die zij spreken. We hebben het dan wel over échte spelactiviteiten waar veel ruimte voor vrij wordt gemaakt in het programma. Het werken in thema's gedurende langere perioden is hét middel om te werken aan de persoonlijke, motorische, en cognitieve ontwikkeling. Er is dan alle ruimte voor betekenisvol spel en spelen in hoeken. 

Wat leer je

  • het baseren van thema's op de sociaal culturele praktijk; 
  • het opzetten van een thema en de uitwerking daarvan voor een langere periode (blauwdruk);
  • het ontwerpen van een betekenisvol aanbod binnen het thema;
  • het inrichten van rijke leeromgeving binnen en buiten samen met de kinderen;
  • het invullen van een themaplanner vanuit de vijf kernactiviteiten;
  • het verwerken van de SLO-doelen in het aanbod; 
  • het geven van specifieke aandacht aan mondelinge taal, woordenschat en geletterdheid en gecijferdheid;
  • het geven van de juiste begeleiding; 
  • het verwerken van je aanbod in een week/ dagplanning.

We gaan uit van de aanbodsdoelen van de SLO.

Werkwijze

We gaan praktisch aan de slag met het uitwerken van een thema. Je krijgt een format aangereikt dat je als blauwdruk voor de andere thema's kan gebruiken. We werken plenair en in groepen. Tussen de bijeenkomsten in ga je met praktijkopdrachten aan de slag in je eigen groep. De opdrachten sluiten aan bij jouw praktijksituatie. Na de de bijeenkomsten heb je een betekenisvol thema uitgewerkt en ben je klaar om ook andere thema's uit te werken.

Goede tips en ideeën gekregen voor de hoeken en het begeleiden ervan.

Ervaring deelnemer

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 en 2 (en 3). Het is een meerwaarde wanneer intern begeleiders en/of leidinggevenden aansluiten bij de cursus. De betrokkenheid in brede zin maakt dat er binnen de school beweging op gang gaat komen en er al werkende een duidelijke visie ontstaat over het werken met het jonge kind.

Aantal bijeenkomsten

Drie van 2,5 uur.

Data en locatie

De cursussen die via de open inschrijvingen worden aangeboden vinden plaats in Borne.

Kosten

€ 420,- per deelnemer bij open inschrijving.

Deze training kan ook op incompany worden aangeboden en/of door academies worden ingekocht. We gaan dan vooraf in overleg om de inhoud aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen.

De kosten zijn dan afhankelijk van de wensen en het aantal bijeenkomsten.

Kijk op de website van jouw academie of deze cursus/ workshop daar wordt aangeboden.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.