Visie ontwikkeling op het jonge kind

Scholen beschrijven in schoolplannen hun visie op onderwijs aan kinderen. Deze visie is vaak niet toereikend als het om het onderwijs aan kleuters gaat. Deze vertaalslag maken blijkt minder makkelijk te zijn dan het lijkt. Veel scholen willen het onderwijs aan het jonge kind veranderen, maar lopen in hun zoektocht vast. Ze willen meer aandacht aan spel geven, maar komen in de realisatie ervan niet verder. De meningen zijn vaak te verschillend.

Wil je samen me je collega's je visie vaststellen, dan gaat deze korte cursus je veel brengen.  

Wat leer je

  • welke visies er zijn op het onderwijs aan jonge kinderen zoals ervarings-, ontwikkelings-, programmagericht onderwijs en reggio Emilia;
  • hoe je een eigen visie formuleert;
  • wat de inspectie eisen zijn aan goed onderwijs aan het jonge kind;
  • hoe je vanuit een eigen visie het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen kunt vergroten;
  • hoe je ruimte maakt voor lerend spelen;
  • hoe je eigen visie aansluit bij de schoolvisie;
  • hoe je die kunt verbinden aan de werkwijze van groep 3 (doorgaande lijn); 
  • welk ontwikkelvolgsysteem hierbij  aansluit;
  • op welke wijze een visie tot echte verandering leidt. 

Werkwijze

De bijeenkomsten zijn interactief van opzet. We geven informatie en gaan in gesprek. We gebruiken daarbij illustratief filmmateriaal. We gaan op onderzoek naar wat jou beweegt om met kleuters te werken en hoe jij dat voor je ziet. 

Docent

De bijeenkomst wordt verzorgd door Alice Bekke. Alice heeft veel expertise op het gebied van het onderwijs aan het jonge kind. Ze heeft zelf nog de opleiding voor kleuterleidster (KLOS) gevolgd en heeft jarenlang leerkrachten opgeleid voor het basisonderwijs.

Zo fijn om van en met elkaar te leren in de praktijk. Veel nieuwe ideeën en praktische tips.

Ervaring deelnemer

Mooi praktisch en veel voorbeelden gekregen.

Ervaring deelnemer

Doelgroep

Leerkrachten onderbouw en leidinggevenden. Het heeft de voorkeur om ook leerkrachten groep 3 aan te laten sluiten.

Aantal bijeenkomsten

Twee van 2,5 uur.

Data

Deze cursus wordt als teamscholing aangeboden. We gaan dan vooraf in overleg om de inhoud aan te laten sluiten bij de schoolsituatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.