Taalrijk onderwijs aan kleuters

In hun spel gebruiken kinderen allerlei vormen van taal, niet alleen om gevoelens te uiten, maar ook om zich uit te drukken welke rol ze spelen. In hun spel voeren ze gesprekken, schrijven en lezen ze volop. Ze verrijken hiermee op een vanzelfsprekende manier hun spel. De geletterde ontwikkeling wordt gestimuleerd en kinderen krijgen steeds meer zin in echt lezen en schrijven. In deze cursus gaan we in op betekenisvolle gespreks-, lees- en schrijfactiviteiten geïntegreerd aan de hand van het thema.

Wat leer je

  • hoe je betekenisvolle gespreks-, lees- en schrijfactiviteiten ontwerpt; 
  • hoe je een taalrijke leeromgeving inricht; 
  • hoe je verschillende werkvormen inzet zoals de boekenkring en snuffellezen;
  • hoe je samen met kinderen een verteltafel ontwerpt;
  • hoe je interactief voorleest;
  • hoe je inspeelt op de onderwijsbehoeften van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong; 
  • hoe je een zinvol aanbod ontwerpt voor kinderen met een NT2 achtergrond (NT2 didactiek);
  • hoe je letters of klanken aanbiedt;
  • hoe je de woordenschat vergroot.

Werkwijze

We delen kennis en oefenen vaardigheden, waarbij beeldmateriaal wordt ingezet. Je krijgt veel tips vanuit de theorie die je kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. De werkwijze kan worden gebruikt bij de inzet van methodes en het werken vanuit thema's.

Doelgroep

Voor leerkrachten in de onderbouw en intern begeleiders.

Aantal bijeenkomsten

Drie van 2,5 uur.

Data en locatie

De cursussen die via de open inschrijving worden aangeboden vinden plaats in Borne.

Data schooljaar 2024-2025

11 november - 25 november - 9 januari en 23 januari 2025

Tijd: 15.30 - 18.00 uur

Kosten

€ 420,- per deelnemer bij open inschrijving.

Deze training kan ook op incompany worden aangeboden en/of door academies worden ingekocht. We gaan dan vooraf in overleg om de inhoud aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen.

De kosten zijn dan afhankelijk van de wensen en het aantal bijeenkomsten.

Kijk op de website van jouw academie of deze cursus/ workshop daar wordt aangeboden.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.