Workshop werken met ontwikkelingsmaterialen

Iedereen weet dat kinderen leren wanneer er sprake is van betrokkenheid en welbevinden. Tijdens het werken met ontwikkelingsmaterialen is betrokkenheid zichtbaar wanneer de leerkracht goed weet wat ze met materiaal kan doen en inzicht heeft in de moeilijkheidsgraad en de opbouw de materialen.

Dit onderdeel krijgt weinig aandacht in opleidingen waardoor de expertise rondom het werken met deze materialen dreigt te verdwijnen. Eén workshop kan al voldoende stimulans geven om het bewuster in de groep in te zetten.

Wat leer je

  • de verschillen tussen ontwikkelingsmateriaal en didactisch materiaal;
  • de indeling van de verschillende materialen;
  • welke ontwikkelingsmaterialen er zijn, de opbouw in moeilijkheidsgraad bij het aanbieden van ontwikkelingsmateriaal
  • voorbeeld lesjes van verschillende methodieken en zelf aan de slag met de materialen
  • welke lesjes je dagelijks kunt geven;
  • observeren en ontdekken van de zone van de actuele- en naaste ontwikkeling;
  • Welke materialen sluiten aan bij de doelen voor taal, rekenen/ wiskunde
  • De relatie tussen ontwikkelingsmaterialen en digitale geletterdheid

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten demonstreren we wat de mogelijkheden en doelen zijn van de ontwikkelingsmaterialen. Vervolgens oefenen we, zodat je tijdens je dagelijkse werk de vele 'lesjes' paraat hebt en direct kunt aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling.

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 en 2.

Aantal bijeenkomsten

Eén van 2,5 uur.

Data en locatie

Schooljaar 2024-2025

Locatie: N.t.b.

Kosten

€ 140,- per deelnemer bij open inschrijving.

Deze workshop kan ook op incompany worden aangeboden en/of door academies worden ingekocht. We gaan dan vooraf in overleg om de inhoud aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen.

De kosten zijn dan afhankelijk van de wensen en het aantal bijeenkomsten.

Kijk op de website van jouw academie of deze cursus/ workshop daar wordt aangeboden.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.