Kijk! registratie 1-2 de basis en beredeneerd aanbod

Kijk! is een veel gebruikt systeem voor observatie en registratie op basisscholen en kinderopvang. Het is een werkwijze waarmee professionals in de scholen en kinderopvang:

 • de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 8 jaar in kaart brengen;
 • een daarop afgestemd aanbod ontwerpen;
 • monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen.

Dit is geen extra taak die de werkbelasting vergroot: twee keer per jaar wordt van elk kind en van de groep een registratie gemaakt. In de periode ervoor wordt geobserveerd, genoteerd en gereflecteerd. Het is een volledig digitaal systeem, waarmee je op elke plek kunt werken. Er zijn handleidingen en activiteitenboeken. In deze boeken staan veel tips die kant en klaar te gebruiken zijn.

Wat leer je in de basistraining

 • wat de essenties en de gebruiksmogelijkheden van Kijk! registratie zijn;
 • hoe  je kunt werken met het digitale Kijk! systeem: observeren en registreren;
 • hoe je individuele en groepsrapporten kunt analyseren;
 • hoe je kunt reflecteren op werkwijze en onderwijsaanbod; 
 • hoe je Kijk! verder in jouw school kunt implementeren;
 • hoe je globale afspraken kunt maken t.a.v. borging van het werken met Kijk! 

Nadat er enige tijd ervaring is opgedaan met de basis is het aan te raden om Kijk! met de module 'Beredeneerd aanbod' uit te breiden.

Wat leer je in de training Beredeneerd aanbod

 • hoe je Kijk! kunt inzetten (beredeneerd aanbod als instrument voor planmatig handelen);
 • hoe je een groepsoverzicht maakt;
 • hoe je vanuit het groepsoverzicht een themaplanner maakt; 
 • hoe je onderwijsbehoeften op basis van belemmerende en stimulerende factoren formuleert;
 • hoe je onderwijsbehoeften omzet in onderwijs op maat (rekening houden met verschillen);
 • hoe je een rijk groepsaanbod, gebaseerd op de aanbodsdoelen van de SLO, samenstelt.
 • wat de criteria zijn voor betekenisvolle activiteiten en hoe je deze vertaalt naar je groep en individuele leerlingen;
 • hoe je jouw onderwijsaanbod in de themaplanner vertaalt naar de uitvoering in de praktijk, uitgewerkt in een dag- of weekplanning.

Werkwijze

Tijdens de scholingsmomenten wordt telkens nieuwe  informatie gepresenteerd. Gedurende de bijeenkomsten besteden we aandacht aan het leren werken met het digitale programma: Kijk! webbased. Tijdens de bijeenkomsten werken we praktijkgericht. Je gaat met je eigen groep aan de slag. Door aanbieden, herhalen, ervaren en verwoorden beklijft de essentie van Kijk! en leren deelnemers hoe ze zinvol met dit systeem kunnen werken.

Heb nu een veel beter beeld gekregen over Kijk! Kan er nu door de fijne heldere bijeenkomsten goed mee werken en krijg echt zicht op ontwikkeling van iedere kind en de hele groep.

Ervaring deelnemer

logo kijk

Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders van PO. Voor de medewerkers van de KO is een aangepaste versie beschikbaar en vindt de training op een soortgelijke wijze plaats. In overleg kun je een begeleidingstraject aanvragen.

Aantal bijeenkomsten

Vier van 2,5 uur.

Data

Kijk op de website van jouw academie of deze cursus daar wordt aangeboden. 

Deze cursus wordt als teamscholing aangeboden. We gaan dan vooraf in overleg om de inhoud zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de schoolsituatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.