Executieve functies (zelfsturing)

Als door corona iets heel duidelijk is geworden, dan is het wel dat kinderen die in staat zijn tot zelfsturing beter leren. Digitaal onderwijs liet de verschillen zien. Meerdere onderzoeken laten zien dat zelfsturing van groot belang is voor schoolsucces op korte en langere termijn. Het goed kunnen gebruiken van deze zogenaamde executieve functies lijkt een betere voorspelling van het schoolsucces te zijn dan een IQ.  

Leerlingen met goed ontwikkelde executieve functies hebben hun werk op tijd af, leveren een leesbaar resultaat, zijn zelden hun spullen kwijt, vergeten bijna nooit afspraken, letten goed op bij instructie, enz. Daarnaast dragen goed ontwikkelde executieve functies bij tot verbetering van sociaal gedrag in de klas en zorgen voor betere resultaten bij taal en rekenen. Redenen genoeg om er doelgericht aandacht aan te besteden op school. 

Wat leer je

  • hoe je kinderen inzicht geeft in hun eigen functioneren en hoe je ze zelf  verantwoordelijk maakt;
  • waarom executieve functies belangrijker zijn dan het IQ;
  • welke functies er zijn en welke het belangrijkste zijn;
  • hoe de ontwikkeling van de functies verloopt gedurende de basisschoolleeftijd;
  • wat de nieuwste neurologische inzichten zijn in relatie tot het leren;
  • hoe executieve functies zich gaandeweg ontwikkelen bij leerlingen met en leer- of gedragsstoornis;
  • op welke wijze je kinderen in je klas ondersteunt tijdens de les;
  • hoe je uit de verschillende aangeboden materialen en middelen zelf oefeningen samenstelt voor je groep;
  • hoe je inzicht krijgt waarom executieve functies vaak niet ontwikkeld zijn bij kinderen met een hoog leerpotentioneel;
  • hoe je een doorgaande lijn in de school ontwikkelt die aansluit bij de leeftijd van het kind.

Werkwijze

We dragen kennis over en oefenen vaardigheden. Beeldmateriaal, middelen en materialen worden hierbij ingezet. We werken plenair en in groepen. Na elke bijeenkomst geven we praktijkopdrachten. De opgedane ervaringen delen we de volgende bijeenkomst met elkaar. De meeste tips kun je de volgende dag al toepassen.

Doelgroep

Voor leerkrachten van alle groepen en intern begeleiders.

Aantal bijeenkomsten

Drie van 2,5 uur.

Data

Deze training wordt incompany aangeboden en aan academies. We gaan dan vooraf in overleg om de inhoud aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen.

De kosten zijn dan afhankelijk van de wensen en het aantal bijeenkomsten.

Kijk op de website van jouw academie of deze cursus/ workshop daar wordt aangeboden.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.