Spelbegeleiding in de kinderopvang

Jonge kinderen leren door te spelen. Spel is de basis voor de zintuiglijke, cognitieve ontwikkeling en zelfsturing. Tijdens hun spel zijn kinderen als het ware een hoofd groter dan in de werkelijkheid. Om het spel en de spelkwaliteit naar een hoger niveau te kunnen tillen moet een pedagogisch medewerker thuis zijn in professionele spelbegeleiding. In deze cursus leer je meerdere begeleidingstechnieken in te zetten en gaan we in op wat spel nu echt is en wat het niet is.

Voorwaarde is een rijke speelomgeving, zowel binnen als buiten. Hoeken en ruimtes moeten kinderen uitdagen tot verdere ontwikkeling.

Wat leer je

  • hoe je spelontwikkelingsfasen herkent en hoe je daarmee kunt aansluiten met je aanbod;
  • welke soorten spel er zijn;
  • hoe je de speelomgeving inricht;
  • hoe je professionele spelbegeleidingstechnieken inzet voor kinderen die niet goed tot spel komen;
  • hoe je inspeelt op verschillen in spel tussen jongens en meisjes;
  • hoe je spelscripts en spelverhalen ontwerpt; 
  • hoe je zelfsturing stimuleert door het aanbieden van rijk thematisch rollenspel;
  • hoe je spel observeert;
  • hoe je een spelplan ontwerpt.

Werkwijze

We delen kennis en oefenen vaardigheden. Beeldmateriaal wordt hierbij ingezet. We werken plenair en in groepen. Na elke bijeenkomst formuleert de medewerker een eigen opdracht en voert deze uit. De opgedane ervaringen worden de volgende bijeenkomst met elkaar besproken. In deze cursus krijg je veel handvatten aangereikt m.b.t. de vertaalslag van kennis naar praktijk.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, coaches en intern begeleiders.

Aantal bijeenkomsten

Vier van 2,5 uur.

Data

Deze cursus wordt als teamscholing aangeboden. We gaan vooraf in overleg om de inhoud zo passend mogelijk aan te laten sluiten bij de organisatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.