Training ontwikkelvolgsysteem Looqin

Looqin is een procesgericht volgsysteem dat je de mogelijkheid biedt om kinderen op een effectieve manier te volgen en te begeleiden in hun leer- en groeiproces. Het digitale instrument stelt je in staat om overzichtelijke groepsgegevens en individuele gegevens van kinderen in te zien. Welbevinden en betrokkenheid zijn de basis van het procesgericht werken en observeren. Het systeem is geschikt om de ontwikkeling van 0 tot 13 jaar in beeld te krijgen. 

Om zorg direct te vertalen in concrete acties biedt Looqin een ruime inspiratiebron voor  interventies.  Zo worden suggesties gegeven die de betrokkenheid van kinderen vergroten. In één oogopslag krijg je al je bevindingen van je groep en van de individuele leerling in beeld. De slogan is niet voor niets: Veel met weinig!

Wat leer je

  • hoe je zicht krijgt op welbevinden, betrokkenheid en competenties van de kinderen;
  • wat het gedachtegoed van procesgericht werken inhoudt; 
  • hoe je welbevinden en betrokkenheid observeert; 
  • hoe je competenties observeert en beoordeelt;
  • hoe je werkt met spoor 1 en 2; 
  • hoe je betrokkenheidsverhogende interventies inzet;
  • hoe Looqin bijdraagt aan de verbetering van je activiteiten;
  • hoe je ouders informeert over Looqin.

Werkwijze

Er wordt een stuurgroep geformeerd die betrokken wordt bij de implementatie. Er zijn overlegmomenten tussen stuurgroep en trainer. Daarnaast is er een drietal scholingsmomenten met het team of met een deel van het team gepland.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, coaches en intern begeleiders.

Aantal bijeenkomsten

Drie scholingsbijeenkomsten van 2,5 uur met het team en bijeenkomsten met de stuurgroep.

Data

Deze cursus wordt als teamscholing aangeboden. We gaan vooraf in overleg om de inhoud zo passend mogelijk aan te laten sluiten bij de organisatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.