Kijk! registratie 1-2 de basis

Kijk! is een veel gebruikt systeem voor observatie en registratie op basisscholen en kinderopvang. Het is een werkwijze waarmee professionals in de scholen en kinderopvang:

  • de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 8 jaar in kaart brengen;
  • een daarop afgestemd aanbod ontwerpen;
  • monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen.

Dit is geen extra taak die de werkbelasting vergroot: twee keer per jaar wordt van elk kind en de groep een registratie gemaakt. In de periode ervoor wordt geobserveerd, genoteerd en gereflecteerd. Het is een volledig digitaal systeem, waarmee je op elke plek kunt werken. Er zijn handleidingen en activiteitenboeken. In deze boeken staan veel tips die kant en klaar te gebruiken zijn.

Wat leer je in de basistraining

  • wat zijn de essenties en de gebruiksmogelijkheden van Kijk! registratie;
  • hoe  je kunt werken met dit digitale systeem: observeren en registreren;
  • hoe je individuele en groepsrapporten kunt analyseren;
  • hoe je kunt reflecteren op werkwijze en onderwijsaanbod; 
  • hoe je Kijk! verder in jouw organisatie kunt implementeren;
  • hoe je globale afspraken kunt maken t.a.v. borging van het werken met Kijk! 

 

Werkwijze

Tijdens de scholingsmomenten wordt telkens nieuwe informatie gepresenteerd. Gedurende de bijeenkomsten besteden we aandacht aan het leren werken met het digitale programma Kijk! webbased. Tijdens de bijeenkomsten werken we praktijkgericht. Je gaat met je eigen groep aan de slag. Door aanbieden, herhalen, ervaren en verwoorden beklijft de essentie van Kijk! en leren deelnemers hoe ze zinvol met dit systeem kunnen werken.

Heb nu een veel beter beeld gekregen over Kijk! Kan er nu door de fijne heldere bijeenkomsten goed mee werken en krijg echt zicht op ontwikkeling van iedere kind en de hele groep.

Ervaring deelnemer

logo kijk

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, coaches en intern begeleiders.

Aantal bijeenkomsten

Vier van 2,5 uur.

Data

Deze cursus wordt als teamscholing aangeboden. We gaan dan vooraf in overleg om de inhoud zo passend mogelijk aan te laten sluiten bij de organisatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.