Post-HB-opleiding Intern Begeleider nieuwe stijl

Met ingang van het volgende schooljaar bieden we een nieuwe post-HBO-opleiding
aan:

Post-HB-opleiding Intern Begeleider nieuwe stijl

Intern Begeleiders hebben een veelomvattende taak in de school. Het vak is
dynamisch en aan veranderingen onderhevig. De Intern Begeleider is op weg om
een kwaliteitscoördinator te worden.

In de opleiding komt deze verschuiving aan bod. Het is een gedegen basisopleiding
waarin je de kneepjes van het vak leert.

Voor meer info verwijzen we je graag naar:
https://www.alicebekke-partners.nl/scholing/primair-onderwijs/opleiding-intern-
begeleider-nieuwe-stijl/