Positieve gedragsbeïnvloeding in de groep

Achter ieder gedrag van een kind schuilt een vraag. Hoe ‘lees’ je gedrag van kinderen en hoe beïnvloed je gedrag op een positieve manier? Omgaan met leerlingen die ‘speciaal’ gedrag vertonen is een uitdaging. Een goed pedagogisch klimaat en effectief klassenmanagement zijn essentieel om gedragsproblemen in de klas te voorkomen. De interactie van de leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol. Wil je als professional je kennis vergroten en meer vaardigheden ontwikkelen om negatief gedrag te reguleren dan is deze cursus zeker iets voor jou. We gaan in op casussen uit jouw klas en geven je praktische handvatten mee. Preventieve- en ook curatieve maatregelen worden besproken.

Wat leer je?

  • Wat verstaan we onder gedragsproblemen en gedragsstoornissen.
  • Op welke wijze kun je ‘moeilijk’ gedrag voorkomen en hoe signaleer je het tijdig.
  • Wat is een effectief klassenmanagement voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Welke ondersteuningsbehoeften hebben deze kinderen.
  • Hoe bouw je een relatie op en hoe onderhoud je die met kinderen die moeilijk gedrag vertonen.
  • Hoe ga je op een effectieve manier om met storend gedrag.
  • Wat is de kracht van een goede interactie en hoe verhoog je de betrokkenheid van kinderen.
  • Welke blinde vlekken kan de leerkracht bij zichzelf opsporen.
  • Welke oplossingsgerichte werkvormen kun je inzetten.

Werkwijze

De cursus is praktisch van opzet en sluit aan bij jouw praktijk. We gaan in op casussen uit jouw groep. Je krijgt een kader aangeboden dat je helpt om gedrag te begrijpen. We bieden je preventieve en curatieve handvatten. Na elke bijeenkomst formuleer je een eigen opdracht en voer je deze uit. De opgedane ervaringen worden de volgende bijeenkomst met elkaar gedeeld. Veel tips die gegeven worden, kun je de volgende dag inzetten.

Doelgroep

Leerkrachten en Intern Begeleiders die meer (ortho)pedagogische vaardigheden willen ontwikkelen.

Aantal bijeenkomsten

4 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Data en locatie

Bij voldoende inschrijvingen starten we een groep.

Kosten

€ 695,00 (open inschrijving)

Deze cursus kan incompany (op maat) gegeven worden en door Academies in het aanbod worden opgenomen. Afhankelijk van de vraag worden de tarieven in overleg berekend.

Meer informatie

Twijfel je over welke cursus of opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Inschrijven nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.