Over ons

Alice Bekke & partners is een ervaren adviesbureau voor ondersteuning van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. U kunt terecht bij ons voor advies, ondersteuning, coaching, begeleiding en nascholing. We stellen ons graag aan u voor!

U bent hier: Home » Over ons concept

Partners

Maatgericht en van bewezen kwaliteit

Omdat we onze opdrachtgevers nauw bij het proces betrekken, is onze dienstverlening altijd op maat: we geven de nascholing vorm door deze persoonlijk af te stemmen op de leervragen van de deelnemers. In dit proces sporen we de expertise die aanwezig is binnen de school op, om die vervolgens actief in te zetten. Zo krijgt het begrip ‘op maat’ een toegevoegde waarde. We beschikken over een registratie in het CRKBO. Daarom kunnen we onze diensten BTW-vrij verzorgen en factureren.

logo-cbrk

 

drs. Alice Bekke

drs. Alice Bekke

Alice Bekke is orthopedagoog. Zij studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Nijmegen en Amsterdam. Tijdens haar werkzaamheden als docent pedagogiek / onderwijskunde op een lerarenopleiding voor basisonderwijs heeft ze zich onder andere beziggehouden met leerlingenzorg, gedragsproblemen, onderwijs aan het jonge kind en hoogbegaafdheid. Alice is als docent en begeleider jarenlang aan de master SEN (Fontys) verbonden geweest. Daarnaast heeft ze gewerkt als schoolbegeleider en orthopedagoog bij een schoolbegeleidingsdienst.

drs. Rikky Dekkers

Rikky Dekkers heeft een gevarieerde onderwijsloopbaan: leerkracht basisonderwijs, dramadocent, opleidingsdocent Nederlands op de KLOS en de Pabo en manager leerlingenzorg bij de schoolbegeleidindsdienst. Deze ervaring heeft ze ingezet bij de inspectie van het onderwijs. Rikky Dekkers is co-auteur van Kindertaal in beeld en Portaal, praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs.

drs. Rikky Dekkers
Ria Glaser

Ria Glaser

Ria Glaser is expert in het onderwijs aan het jonge kind. Zij heeft op dat gebied verschillende functies vervuld. Van juli 2008 tot juni 2011 werkte zij in opdracht van het ministerie van Onderwijs in Suriname aan het project ‘Actief Leren’. Dit project was gericht op het onderwijs aan kleuters. Naast deze specifieke expertise heeft Ria veel ervaring in het geven van management- en communicatietrainingen. Samen met Alice verzorgt zij cursussen over het onderwijs aan het jonge kind, communicatietrainingen en coaching van leerkrachten. Ria Glaser is auteur van het boek ‘Help! ik krijg kleuters’.

Maarten Haalboom MEd

Maarten is ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van talent en begaafdheid. Als leerkracht, intern begeleider en directeur in het basisonderwijs en sinds 15 jaar ook in het voorgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs vanuit zijn eigen praktijk. Het boeit hem om kinderen, ouders en leerkrachten te spreken die de weg zoeken in de ontwikkeling van het vermogen dat er is! Zijn specialisme is communicatie en reflectie op basis van eigenheid en aanwezige kracht, zowel met individuen als groepen.

Maarten Haalboom MEd
Sandy van Spronsen

Sandy van Spronsen

Sandy van Spronsen is ‘Specialist in Gifted Education’ en heeft haar ECHA diploma aan de Radboud Universiteit in Nijmegen behaald. Zij leidt al jaren bovenschoolse plusgroepen in het basisonderwijs. Ook is ze voor een grote stichting werkzaam bij het Steunpunt Hoogbegaafdheid. Haar specialisme spitst zich toe op het in de praktijk brengen van onderzoekend en ontwerpend leren, programmeren, mindset & neurowetenschap. In november 2015 is ze op uitnodiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap twee weken naar Boston in de VS geweest. Dit initiatief van het ministerie is genomen in samenwerking met EP-Nuffic en het Fulbright Center. Ze heeft daar haar kennis gedeeld en veel inspiratie opgedaan.

Nicole Schoorlemmer

Nicole Schoorlemmer heeft meer dan 12 jaar ervaring in het onderwijs. Ze heeft in deze periode verschillende functies vervuld. Zij werkt als Co-Teacher en Nt2 specialist in het basisonderwijs. Daarnaast heeft zij de studie kindertherapie gevolgd en is ze gediplomeerd kindercoach en Ambassador van de methode Kids Skills. Als kindercoach begeleidt ze kinderen die ondersteuning nodig hebben. Samen met collega’s van Alice Bekke & Partners verzorgt zij cursussen over het onderwijs aan het jonge kind en gedrag. Haar taalexpertise zet ze samen met Alice en Rikky in op het traject: ‘Leren lezen en schrijven vanuit spel groep 3’.

Nicole Schoorlemmer
Petra Popkema

Petra Popkema

Petra is de Zaakassistent van Alice Bekke & partners. Op de achtergrond regelt zij de administratie en assisteert bij de communicatie en organisatie. Alles met als doel de mensen van Alice Bekke & partners en de relaties die zij aangaan zo goed mogelijk te faciliteren. Petra heeft meer dan twintig jaar ervaring als officemanager en communicatieadviseur en werkt al geruime tijd zelfstandig als virtual assistant.

Onze referenties

Neem vrijblijvend contact op

Bel 06 53838308 of ga naar de contactpagina.