Inspiratieavond Zin in lezen op 8 november 2021

Inspiratieavond Zin in lezen op 8 november 2021

Zin in lezen! Een inspiratieavond voor directie, IB'ers, leerkrachten groep 3 en andere belangstellenden uit de onderbouw met als onderwerpen:

  • Hoe kun je kinderen bekend maken met geletterdheid vanuit betrokkenheid in groep 3.
  • Hoe kunnen we groep 3 beter laten aansluiten op de beginsituatie van de kinderen die uit groep 2 komen? 
  • Hoe organiseer je het leren lezen zo dat het aansluit bij spelgeoriënteerd leren?
  • Hoe kun je kinderen leren lezen zonder het gebruik van een methode?

We starten met een film die alternatieven biedt voor het klassikale leren lezen en gaan met elkaar in gesprek hierover. Tevens presenteren wij een aanpak voor groep 1 tot en met groep 3/4 die in alle scholen gehanteerd kan worden, ongeacht welke methode gebruikt wordt. Een leerkracht en directeur vertellen over hun ervaringen en het volgen van dit traject. 

Op deze avond gaan we vooral in op het lees- en schrijfonderwijs in groep 3. Het belooft een mooie avond te worden.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar secretariaat@alicebekke-partners.nl. Graag aangeven met wie je komt. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.