Referenties

Gezien we al jaren actief zijn hebben we veel klanten uit verschillende werkvelden gehad. Prettige interacties, waar we zelf ook weer veel van hebben geleerd. In onze cursussen en workshops vragen we altijd naar uw mening, omdat we graag onze inhoud zo scherp mogelijk afgestemd houden op wat interessant is voor de deelnemers. Een greep uit de ervaringen van onze klanten:

U bent hier: Home » Referenties

Referentie Paus Johannesschool Haaksbergen

“Dit schooljaar zijn wij begonnen met de opleiding  ‘specialist excellentie en begaafdheid’. Wij hebben bewust voor deze opleiding gekozen omdat het  praktijk gericht is.  Wij hebben nu al een duidelijkere  kijk op meer- en hoogbegaafdheid gekregen en zijn al veel effectiever bezig met deze leerlingen!”

Rian Pot- Gorter & Chantal Eijsink- Hermsen – docenten Paus Johannesschool Haaksbergen

 

“Voor de opleiding “Specialist (hoog)begaafdheid en excellentie” reis ik één keer in de twee weken van Landgraaf naar Enschede op en neer, zonder tegenzin! Ik heb sinds dit traject meer theoretisch inzicht gekregen in mijn praktijk op school. Tevens heb ik waardevolle handvatten en feedback gekregen op mijn vragen en ideeën.”

Nathalie Capranzano – Afdelingsleider en excellentiecoach Charlemagnecollege Eijkhagen

Referentie Charlemagnecollege Eijkhagen
Referentie 't Zeggelt

“Alice is in staat de leerkracht, het team en de school dat te bieden wat nodig is. Echt op maat! Door haar kennis over de ontwikkeling van het kind én het onderwijs heeft zij bij ons veel bereikt in het begeleiden van leerkrachten. Een aanrader voor ieder schoolteam!”

Antoinette Schildkamp – Directeur Basisschool Het Zeggelt

“De Stichting Katholiek Onderwijs Enschede werkt nauw samen met Alice als het gaat om scholing bij gedragsproblemen of hoogbegaafdheid, en het verzorgen van cursussen voor leerkrachten onderbouw. Zij wordt gezien als een zeer deskundig persoon met een groot draagvlak bij de leerkrachten”

Jos Sprakel – Algemeen adjunct-directeur St. KOE zorgcoördinator WSNS

Referentie st. KOE
Referentie de Thij

“Binnen onze onderwijsgemeenschap volgen we het tweejarig-traject ,, Aandacht voor gedrag” onder leiding van Alice. Alle teamleden zijn erg enthousiast over de invulling en werkwijze waarop dit traject wordt vormgegeven. Zeker een aanrader voor andere scholen die willen werken aan een positief schoolklimaat!”

Karin Bekhuis – Adjunct-directeur onderwijsgemeenschap de Thij

“Dank je wel voor jouw bijdrage in het verbetertraject tot nu toe. Alle collega’s zijn erg positief over de wijze waarop jij de klassenbezoeken en reflectiegesprekken hebt aangepakt. En ook ik ervaar werken met jou als zeer prettig. Je hebt dan ook voor een belangrijk deel bijgedragen aan ons succes!”

Ingrid ten Dam – Directeur basisschool De Jonge Helden Enschede

Referentie weth. van der Heijdenschool
Referentie de Triangel

“Alice is een zeer kundig: ze kan goed luisteren en hierop inspelen. De vaardigheden en kennis van onze leerkrachten zijn vergroot op gebied van gedrag, gedragsproblemen en probleemsignalering. Een groot winstpunt vind ik dat de leerkrachten beter in staat zijn te reflecteren op het eigen leerkrachtgedrag”

Annet Frieser-Scholten – Directeur basisschool de Triangel Enschede

“Bij ons onderbouwteam kwam de behoefte aan optimalisering in het onderbouwonderwijs naar voren, nadat veel kleuterkennis de afgelopen jaren is ‘weggelekt’. De scholing op maat betreft alle leerkrachten groep 1 t/m 3, IB-ers en directeuren. Een enorme meerwaarde voor Marcant”

Henk Brink – Voormalig Voorzitter College van Bestuur CHRONO

Referentie Marcant
Referentie Kuyperschool

“Het onderwijstraject dat we hebben gevolgd , heeft ervoor gezorgd dat de klassen er al veel rustiger uitzien. De GGD viel het zelfs op bij de schoonmaakcontrole. Kundig, inspirerend, betrokken. Kortom, een prachtig warm mens: dat is Alice!”

Joyce van Binsbergen – Directeur Dr. A. Kuyperschool Hengelo

“Door het traject ‘onderwijs aan het jonge kind’ willen we ons onderwijsaanbod beter aan laten sluiten bij de manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen en leren. De professionele, kundige aanpak samen met de persoonlijke aandacht van Alice hebben een grote meerwaarde”

Marleen Huitink – Bonifatius Directie Enschede 

Referentie Bonifatius
Referentie 't Eimink

“De stap zetten van locatieleider naar directeur was voor mij een hele uitdaging. Het coachingstraject dat ik bij Alice volgde was een inspirerende en waardevolle investering. Ze weet wat er speelt op de werkvloer en is een luisterende gesprekspartner die steeds een spiegel voor kan houden”

Wendy Steenbeeke – Directeur basisschool ’t Eimink

“Jij hebt me in het begin de stap laten nemen om afstand te nemen van mijn werk. Op psychisch vlak heb je me van een aantal dingen bewust gemaakt, en de me handvatten gegeven scheiding te maken tussen werk- en privésituatie. Hierdoor ben ik nu weer op de goede weg. “

Leerkracht – Bornse School Vereniging

Referentie Bornse School Vereniging
Referentie Regenboog

“Alice Bekke is een warme, authentieke persoonlijkheid met humor; zij is deskundig, inspirerend en integer. De heldere prettige manier waarop zij een cursus geeft werkt enthousiasmerend. Als Intern Begeleider en coach ervaar ik samenwerken met Alice als een kans om veel van haar te leren”

Nancy Besselink – Intern Begeleider, coach en ondersteuner SWV 803

“Jullie hebben me geleerd om te gaan met moeilijke groepen. Kritisch kijken naar jezelf om beter af te kunnen stemmen op zo’n groep. Ik heb mijn sterke kanten goed kunnen uitbouwen en kunnen inzetten”

Leerkracht – st. Jan Basisschool groep 6

Referentie st. Jan Basisschool

Onze referenties

Neem vrijblijvend contact op

Bel 06 53838308 of ga naar de contactpagina.