Diensten

Coaching en begeleiding

Alice Bekke & partners biedt verschillende vormen van coaching en begeleiding aan.

Workshops

Dit schooljaar breiden we ons aanbod uit. U kunt verschillende workshops volgen zoals: 'Opbrengstgericht werken in hoeken', 'In balans met SOVA-dans' en 'Pientere kleuters'... .Deze workshops worden twee keer per jaar aangeboden.


Pientere kleuters ...

Als u merkt dat sommige leerlingen in uw groep meer aankunnen dan de rest, kunt u wat onrustig worden; 'Wat kan ik dit kind aanbieden zodat het zich ontwikkelt?' En 'Hoe past dit binnen de geplande activiteiten?' In deze workshop gaat u aan de slag om binnen uw situatie verrijkende activiteiten te ontdekken, te bedenken en in te zetten. Hierbij maken we gebruik van de reguliere ontwikkelingsmaterialen in de groep, het werken in de hoeken, de werkjes, maar vooral ook van de manier waarop vragen aan kinderen gesteld kunnen worden.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor leerkrachten die werkzaam zijn in groepen 1 en 2.

De workshop wordt in 2015 aangeboden van 14.30 - 17.30 uur.

Lokatie: Prismare Enschede (Roombeek).  Kosten Eur. 95,-

Direct inschrijven  Neem contact op


Opbrengst gericht werken in hoeken

Opbrengst gericht werken in de onderbouw gebeurt steeds vaker door de inzet van methoden voor taal en rekenen in geïsoleerde onderwijsleersituaties. In deze workshop leert u de opbrengsten te verhogen door spel en door het werken in hoeken te verbinden aan de doelen voor taal en rekenen. U krijgt inzicht in hoe u bijvoorbeeld de rekenontwikkeling door spel in beeld kunt brengen en welke consequenties daaraan te verbinden zijn. Hoe u aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen en hoe u een leerrijke omgeving in kunt richten, zodanig dat leerlingen uitgedaagd worden om te leren. Bovendien leert u hoe u specifieke middelen en materialen uit de leefomgeving van de leerlingen kunt gebruiken.

Voor wie?

Voor iedereen die met jonge kinderen werkt.
De workshop wordt in 2015 aangeboden van 14.30 - 17.00 uur

Lokatie: Prismare Enschede (Roombeek).  Kosten Eur. 95,-

Direct inschrijven  Neem contact op


In balans door SOVA-dans

Deze sociale vaardigheidstraining gaat over dans en beweging. Hierbij wordt gewerkt aan zelfvertrouwen, creativiteit, weerbaarheid en samenspel. Plezier staat voorop! We gaan in op verschillende  ontwikkelingsmogelijkheden, vooral op sociaal-emotioneel gebied. De training is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Het resultaat van SOVA-dans: kinderen zijn bewuster van hun eigen lichaam, signalen en ineffectieve handelingen (b.v. in spel), ze kunnen negatief gedrag omzetten naar effectieve handelingen en positief gedrag, dat bijdraagt aan een veilig en positief schoolklimaat.

Voor wie?
Voor leerkrachten van alle groepen en gedragsspecialisten.
De workshop wordt in 2015 aangeboden van 14.30 - 17.00 uur.

N.B. Makkelijke zittende kleding en handdoek meenemen.

Lokatie: Prismare Enschede (Roombeek).  Kosten: Eur. 95,-

Direct inschrijven  Neem contact op

Subcategorieën

  • Nascholing

     

    Voor schoolbesturen hebben we een speciaal aanbod over onderwijs aan het jonge kind. Veel leidinggevenden hebben weinig kennis over kleuters. Hierdoor is het niet altijd duidelijk wat verwacht mag worden van bijvoorbeeld toetsen, het werken volgens effectieve instructie en een doorgaande lijn van groep 2 naar 3. Wij zijn inmiddels door meerdere besturen ingeschakeld om bijvoorbeeld tijdens een studie-ochtend directeuren en Intern Begeleiders te voorzien van meer kennis over het onderwijs aan het jonge kind. De leidinggevende is daarna beter in staat om vanuit verrijkte expertise de leerkracht in de onderbouw aan te sturen. Neem contact op voor meer informatie.